Får du stoppet?

Selv om bilen din er godkjent på den årlige periodiske kjøretøykontrollen (EU-kontroll), er det i følge Vegtrafikkoven ditt ansvar som sjåfør og bileier å påse at både bil og henger til enhver tid er i forsvarlig og forskriftsmessig forstand (§23). Dette dreier seg om trafikk- og rettssikkerhet.

Det kan også være at du blir pålagt å reparere bremsene dine etter en EU-kontroll, til tross for at det ikke er noen feil på disse. Dette dreier seg om økonomi.

Kombimatic AS tilbyr en internkontroll av dine bremser. Bremsetesten kan benyttes på alle lastebiler og tilhengere med trykkluftbremser. Vi gjennomfører testen hos deg.

Ta kontakt med Kombimatic AS for å avtale tid og pris for internkontroll av dine bremser!

Se video av hvordan Kombimatic koples mellom trekkvogn og henger for å teste bremsene

En intern kontroll med Kombimatic tar bare noen minutter. Testen utføres med vogntoget i fart ved bruk av retardasjonsmåling. Kombimatic muliggjør måling av bremsekraften på trekkvogn og henger separat. Kombimatic har avdekket alvorlige bremsefeil og mangler på flere kjøretøy, til tross for at disse er godkjent på EU-kontroll. Du får dokumentasjon  på testresultatene som kan oppbevares i bilen.    

En internkontroll med Kombimatic kan bl.a. finne:

=> Faktisk stopplengde (Zt-verdi) for både trekkvogn og henger

=> Feil bremsefordeling mellom trekkvogn og henger

=> Feil bremsefordeling innbyrdes på kjøretøyet

=> Kjøretøyets retningsstabilitet

=> Om sikkerhetssystemene på kjøretøyet virker under normale forhold (EBS, ABS)

Mange bileiere opplever større slitasje på hengerens bremsebelegg enn på trekkvognens. En internkontroll med Kombiamtic kan hjelpe deg med å finne årsaken. Riktig bremsetilpasning gir god driftsøkonomi og øker trafikksikkerheten.