EU direktiv og Vegdirektoratet

EU direktivet sier at retardasjonsmåling på vei er en alternativ metode for bremsetesting.

Kombimatic gjør det enkelt å bruke retardasjonsmåling som et supplement til dagens rullebremseprøvere.

I Danmark sier veimyndighetene at selvsagt er det mulig å bruke retardasjonsmåling på veien som en kvalitetssikring av bremseresultatet fra rulleprøveren. Virkeligheten på veien er fasiten som overprøver teorien.