Demonstrasjon og kurs

Kombimatic tilbyr nå demonstrasjoner av retardasjonsmåling til små og store transportforretninger, med enkel info om regelverket.

Kombimatic kan også tilby små kurs, med spessiellt fokus på bileiers/førers rettigheter og plikter ved bremsekontroll.