Enklere bremsetesting

Kombimatic – gjør det enkelt å teste bremser på tunge kjøretøy, spesielt hengeren, ved bruk av retardasjonsmåling som er i henhold til EU direktiv. Kombimatic er et supplement til dagens bremseprøvere, og som vil sikre at man får et et riktig resultat på en rask, sikker og enkel måte.