NLF og MEF vil ha retardasjonsmåling

MEF og NLF ønskering retardasjonsmåling. Høringssvar MEF og NLF kan lastes ned.