Kontakt

Kombimatic AS
+47 37 29 51 80
Besøksadresse:
Terje Løvås vei 1
4879 Grimstad
post@kombimatic.no
Selskapet er lokalisert i
Sørlandets Teknologipark

sammen med Universitetet i
Agder og Innoventus Sør AS