Teknologi

Produktet Kombimatic gjør det mulig å gjennomføre retardasjonsmåling på vei for trekkvogn og henger separat. Dette har ikke vært mulig tidligere uten en omfattende og tidkrevende prosess med bremseslanger trukket fra hengeren og inn i førerhuset. Kombimatic er «en gul boks» som med et hångrep koples inn i vogntogets bremsekrets mellom trekkvogn og henger. Med fjernkontroll og en standard retardasjonsmåler i førerhuset kan den faktiske bremsekraften måles for begge enhetene separat. En bremsetest med Kombimatic krever en teststrekning på 70-100 meter og en fart på min. 30 km/t.

Se video av hvordan Kombimatic enkelt koples inn mellom trekkvogn og henger

Alle bilverksteder som er godkjent for EU-kontroll har en standard retardasjonsmåler, men etter pålegg fra Vegvesenet benyttes i dag en simulert test med rulleprøver ved EU-kontroll. Kombimatic har imidlertid avdekket alvorlige bremsefeil og mangler på flere kjøretøy, til tross for at disse er godkjent på EU-kontroll. Det understrekes imidlertid at Kombimatic ikke er en erstatning for en full funksjonskontroll på rulleprøver, men et supplement for å måle bremsekraft og bremsetilpasning for trekkvogn og henger spesielt.

Den teknologiske løsningen til Kombimatic er patentert.

Brake testing technolgy for safer roads.